Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů.

Vzdělávání zaměstnanců

 

Finance na vzdělávání z ESF pro BUZULUK a.s.

Firma BUZULUK a.s. úspěšně ukončila projekt „Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů“, který byl zaměřen k prohloubení specifických znalostí zaměstnanců související s unikátním výrobním programem firmy. Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Původním záměrem bylo zapojit do projektu více než 50% zaměstnanců obou výrobních divizí, seznámit je s posledními poznatky ve výrobě pístních kroužků a gumárenských strojů a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost v těchto výrobních oborech. Další interní cíle byly formulovány vedením společnosti při zahájení projektu:

· zajištění zaměstnanosti v období poklesu výroby

· zlepšení kvality výroby

· připravenost na nové technologie a tím i zkrácení doby náběhu nových technologií do výroby.

Projekt byl zahájen 1.12.2013 a ukončen 31.3.2015. Vzdělávací aktivity byly uskutečněny ve spolupráci se vzdělávacími firmami Ústav celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň a CERT Kladno. Dalšími spolupracujícími organizacemi byly SOŠ Hořovice, Česká slévárenská společnost, Mitas Praha a Barum Continental a dále odborní pracovníci firmy. Celkem se uskutečnilo 18 různých školících aktivit, které úspěšně absolvovalo 489 zaměstnanců, což je více než 70% zaměstnanců firmy. Vzdělávání nedokončilo pouze 6 účastníků a to z důvodu nemoci. Celkově získaná dotace z OP LZZ byla více než 2,3 milionů Kč, díky které bylo možno uskutečnit vzdělávání v takovémto rozsahu.

 

Proškolení aktivit související s unikátní výrobou firmy bylo cíleno především na nové směry ve výrobě vycházející z posledních poznatků. Toto by se mělo nyní projevit jak ve zlepšení kvality výroby, tak i v připravenosti na nové technologie. I přes malý časový odstup od realizace projektu je již nyní zřejmé, že stanovených cílů bylo dosaženo a že jeho dopady se v budoucnosti zcela jistě projeví.

 

Na základě nově získaných zkušeností se firma i v budoucnu bude snažit navázat na podobně zaměřené dotační programy a doporučit do jejich zapojení i okolním firmám v regionu, kterým ráda tyto své zkušenosti předá.

buzuluk vrátnice
školení zaměstnanců firmy Buzuluk a.s.

  

 

Projekt EDUCA ve firmě BUZULUK a.s. financovaný z OP LZZ vstupuje do konečné fáze.

V závěru roku 2014 byla ukončena další etapa projektu „Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů“ a v současnosti se projekt nachází ve své závěrečné fázi. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Účelem projektu je proškolit téměř 50% zaměstnanců v unikátních znalostech obou výrobních oborů firmy BUZULUK a tímto způsobem posílit i konkurenceschopnost firmy. Jednotlivými kurzy prošlo během projektu 312 zaměstnanců. Vzhledem k jedinečnosti výroby této firmy se tak jedná o rozvoj a prohloubení potřebných znalostí nutných ke zvládnutí výrobního procesu. Školeních je určeno pro všechny kategorie zaměstnanců tj. od operátorů až vývojové pracovníky. V takovémto rozsahu a v tak krátké době se obdobný projekt ve firmě dosud nerealizoval. Pozitivem je, že se podařilo zajistit financování z výše uvedeného Evropského sociálního fondu.

 

K současnému datu bylo uskutečněno 18 odborných aktivit (kurzů), které školili lektoři školících agentur CERT Kladno a Ústav celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň. Podle ohlasů zúčastněných zaměstnanců je patrné, že tato akce má ve firmě značný pozitivní ohlas a v budoucnosti bude vhodné na ni navazovat.

 

Z dotačních prostředků firma zatím obdržela 1 117 565,- Kč.

 

Buzuluk vstupní brána
průběh školení

  

   

Průběh školení zaměstnanců ve firmě BUZULUK a.s., která se stala příjemcem dotace v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů.“

K datu 1.6.2014 vstoupil projekt „Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů“ do své 2. etapy. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

První etapa byla úspěšně završena předložením a schválením první Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu. V této etapě proběhlo úvodní školení zaměřené na výrobní obor pístní kroužky s názvem „Výroba stíracích pístních kroužků se zkosenou fázkou a výroba pístních kroužků s vrtanými otvory pro odvod oleje“ Aktivitou prošlo celkem 30 operátorů divize Pístní kroužky. Součástí tohoto školení byly i praktické ukázky přímo na strojích ve výrobním procesu. Na základě zpětných vazeb účastníků bylo školení vyhodnoceno jako velmi přínosné.

 

K dnešnímu datu, tj. v době kdy je celý projekt již za svoji polovinou, byly v rámci obecné klíčové aktivity uskutečněny kurzy z oblasti IT a některé kurzy z oblasti kvality. Všechna školení, která jsou součástí obecných klíčových aktivit, realizuje společnost CERT Kladno.

 

V oblasti odborných klíčových aktivit, které zabezpečuje Ústav celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň, proběhla školení zaměřená na specifika procesu odlévání a obrábění pístních kroužků. Zde proběhlo celkem 5 typů odborných kurzů.

 

Odborné klíčové aktivity z oblasti výroby gumárenských strojů byly zaměřeny na specifičnost při výrobě kalandrů a přesného tvarového broušení válců.

 

V rámci globálního grantu EDUCA IV. se tak daří pozitivně ovlivňovat odborné dovednosti a znalosti zaměstnanců firmy BUZULUK a.s., což by se mělo v konečném důsledku odrazit ve větší konkurenceschopnosti a lepším postavením firmy na světových trzích.

 

K dnešnímu dni bylo celkem proškoleno 219 zaměstnanců společnosti BUZULUK a.s.

   

Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů

Vzdělávání zaměstnanců buzuluk a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů

BUZULUK a.s. se v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů.“ stala příjemcem dotace ve výzvě č. B3 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců BUZULUK a.s. v oblasti unikátní výroby pístních kroužků a gumárenských strojů

Číslo projektu: CZ. 1.04/1.04/B3.00048

Období realizace projektu: 10.3.2014 - 28.2.2015

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Projekt bude realizován prostřednictvím externích školících firem. Školící firma bude vybrána na základě veřejného výběrového řízení.

 

Podrobnosti a zadávací dokumentace výběrového řízení je uvedeno na stránkách evropského sociálního fondu v ČR.

 

Cílem projektu je rozvoj specifických odborných dovedností a vnitrofiremní zastupitelnosti zaměstnancůspolečnosti v oblasti výroby unikátních pístních kroužků a gumárenských strojů a jejich odborné a IT vzdělávání.

 

Zaměstnanci absolvují 14 spec. kurzů zaměřených na rozšíření stávajících a získání novýchdovedností v oblasti výroby unikátních pístních kroužků a gumárenských strojů. Dále 4 obecné kurzy s cílem odborného a IT vzdělávání.

 

Do projektu bude zapojeno 240 zaměstnanců různých pracovních pozic všech úseků výroby. Nově získané znalosti povedou k zefektivnění výrobních procesů a snížení ztrát z nekvality. U zaměstnanců budou pozitivně ovlivněny odborné dovednosti pro vývoj pístních kroužků pro náročnější aplikace a vývoj a optimalizaci výrobků tak, aby byla posílena pozice u významných zákazníků.

Kontakty

Buzuluk a.s.:

Buzulucká 108
267 62 Komárov

tel.: +420 311 575 111
e-mail: info-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

divize Gumárenské stroje

obchod

tel.: +420 311 575 270
e-mail: sales-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

servis

tel.: +420 311 575 440
tel.: +420 311 575 471
e-mail: service-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

náhradní díly

tel.: +420 311 575 358
e-mail: spareparts-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

divize Pístní kroužky

prodejna pístních kroužků

otevírací doba: Po-Pá (6h - 14h)
tel.: +420 311 575 433
tel.: +420 731 515 259
e-mail: prodejnapk-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

obchodní oddělení

tel.: +420 311 575 345
tel.: +420 311 575 544
e-mail: sales.ko-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

Poptávkový formulář

Buzuluk a.s., Buzulucká 108, 267 62 Komárov, tel.: +420 311 575 111, e-mail: info-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz
Buzuluk
ČeskyEnglishRусский中国
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, pístní a těsnící kroužky, umělecká litina

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím